انیمیشن روبی و جوجو قسمت 2

07:24
در هر قسمت این انیمیشن ماجرایی از كشمكش‌ روباه و خانواده خروس كه در یك مزرعه زندگی می‌كنند، به نمایش گذاشته می شود.