کارتون سندباد قسمت 1 - sinbad

24:17
سندباد یک پسر ماجراجوی اهل بغداد عراق است که در هر قسمت با اتفاقات عجیب و موجوداتی تخیلی مواجه می شود ...