انیمیشن شگفت انگیزان1 | 1 the incredibles | دوبله فارسی

01:54:48
این انیمیشن، داستان دوره ای را روایت می کند که قهرمانان در آن زندگی می کنند، آنها دنیا را از هر گونه بدی نجات می دهند، در این بین قهرمان داستان آقای شگفت انگیز نیز به کارهای ابرقهرمانانهٔ خود ادامه می دهد تا اینکه اتفاقی برای آقای شگفت انگیز می افتد و ...