انیمیشن سینمایی زندگی خصوصی حیوانات خانگیدوبله فارسی

01:26:27
این انیمیشن داستان یک سگ خونگی خوشبخت هست که بخاطر یک همخونه جدید از خونه بیرون میاد و توی شهر گم میشه.