شاهزاده اژدها قسمت اول دوبله پارسی

24:38
این انیمیشن درمورد 2 شاهزاده به نام عزران و برادرش کالوم است که گروهی قصد دارند تا پدرشان، پادشاه هارو را به قتل برسانند و ...