دیو و دلبر دوبله فارسی

41:48
بل دختری است که از زندگی اش در یک شهر کوچک فرانسوی ناراضی است و تصمیم دارد از شرکاستن مغرور خلاص شود و دیو شاهزاده ای بوده که به خاطر بدرفتاری هایش بوسیله یک جادو به شکل یک دیو درآمده است ...