دنیای شگفت انگیز گامبال - فصل 3 - قسمت 17 و 18

22:26
این انیمیشن در مورد یک پسر ۱۲ ساله است که به یک گربه آبی رنگ تبدیل می شود و با خانواده اش و دیگر موجودات عجیب و غریب زندگی می کند.