انیمیشن اسنوپی در فضا فصل 1 قسمت 1 - Snoopy in Space

08:21
اسنوپی به دنبال رویاهای خودش در فضا است و باید همراه با دیگر شخصیت های دوست داشتنی سری انیمیشن بادام زمینی ها بتواند با سفینه خود راهی فضا شود.