انیمیشن : اللهیار و افسانه مارخور :: دوبله فارسی ::

01:33:03
داستان در مناطق شمالی پاکستان اتفاق می افتد و درباره ی پسری نوجوان به نام اللهیار و دوستی اش با حیوانات است. اما یک روز او خود را در شرایطی که هرگز گمان نمی کند، پیدا می کند و ...