انیمیشن ویلی :: دوبله فارسی :: 2018

01:30:13
یک ماشین مسابقه ای پس از تصادفی که بهترین دوستش مسبب آن است، تنزل رتبه پیدا می کند و تبدیل به یک تاکسی شهری می شود. اما او پس از مدتی درمی یابد که یکی از عزیزانش توسط یک کامیون شرور دزدیده شده است و ...