بره ناقلا (دستشویی)

بره ناقلا - فصل5
06:59
انیمیشن گوسفند زبل (بره ناقلا) به مسائل خنده داری در یک مزرعه می پردازد و هربار گوسفندها با چیزهایی روبرو می شوند و برای حل آن ها دست به کارهای خنده داری می زنند.