دنیای شگفت انگیز گامبال - فصل 3 - قسمت 7 و 8

22:19
این انیمیشن در مورد یک پسر ۱۲ ساله است که به یک گربه آبی رنگ تبدیل می شود و با خانواده اش و دیگر موجودات عجیب و غریب زندگی می کند.