انیمیشن حاکم و حاتم فصل 1 قسمت 2

11:37
روزی حاکمی برای شکار به جنگل می رود و طی ماجرایی از همراهان خود جدا می ماند. او از تاریکی و سر و صدای جنگل دچار وحشت شده و شب ها کابوس قوچی را می بیند که او را به دره پرت می کند و این امر باعث بی خوابی او می گردد ...