دنیای شگفت انگیز گامبال - فصل 3 - قسمت 21 و 22

22:48
این انیمیشن در مورد یک پسر ۱۲ ساله است که به یک گربه آبی رنگ تبدیل می شود و با خانواده اش و دیگر موجودات عجیب و غریب زندگی می کند.