انیمیشن لاروا - فصل سوم - قسمت 1 تا 15

لاروا - فصل3
26:51
در این انیمیشن زیبا مجادله دو کرم بامزه را می بینیم که در هر قسمت ماجرای تازه ای بوجود می آورند.