انیمیشن : ماجراهای پیتی و دوستان :: دوبله فارسی

01:13:08
هواپیمای کوچکی بنام «پیتی» که از ارتفاع میترسد، باید بر ترس خود غلبه کند تا بتواند خود را برای شرکت در مسابقه ی بزرگ جهانی پرواز آماده کند.