دنیای شگفت انگیز گامبال - فصل سوم - قسمت 27 و 28

22:25
این انیمیشن در مورد یک پسر ۱۲ ساله است که به یک گربه آبی رنگ تبدیل می شود و با خانواده اش و دیگر موجودات عجیب و غریب زندگی می کند.