انیمیشن : کاپیتان سابرتوث و الماس جادویی :: زبان اصلی ::

01:18:25
کاپیتان سابرتوث به همراه دو دزد دریایی جوان، یک خون آشام، یک ملکه و ارتشی از میمون های خشمگین، همگی با هم در یک ماجراجویی هیجان انگیز به دنبال الماس جادویی گمشده هستند اما در این راه با چالش های زیادی روبرو خواهند شد.