کارتون گریزی و موش های قطبی قسمت 1

04:55
گریزی و موش های قطبی یک انیمیشن بی کلام جذاب است که درباره یک خرس قهوه ای و چند موش قطبی است که همیشه برای او دردسر می سازند و او را اذیت می کنند.