انیمیشن آزمایشگاه دکستر Dexter's Laboratory - قسمت 1

07:10
دکستر، پسر بچه ای نابغه و مخترع می‌باشد که آزمایشگاهی در اتاق خود دارد.