جوجه خروس ابرقهرمان

01:37:25
جوجه خروس جوانی با نام توتو در شرایطی به دنیا می آید که شرایط مزرعه ی محل زندگی اش نامساعد است و می بایست برای حفظ آنها مبارزه کند و ...