کارتون یوگی و دوستان - قسمت اول - دوبله فارسی

21:01
کارتون خاطره انگیز یوگی و دوستان از خاطره انگیز ترین کارتون های کودکی است. یوگی به همراه سایر دوستانش با کشتی پرنده خود به همه جا سفر می کنند. آنها در این سفرها دوستان قدیم خود را ملاقات کرده و در حل مشکلات به آنان کمک می کنند.