کارتون زیبای - پسر شجاع - قسمت 41

20:16
داستان‌های این کارتون در یک جنگل رخ می‌دهد و شخصیت اصلی آن یک بچه سگ آبی به نام پسر شجاع است.