کارتون زیبای - پسر شجاع - قسمت 23 -دوبله - HD

19:26
داستان‌های این کارتون در یک جنگل رخ می‌دهد و شخصیت اصلی آن یک بچه سگ آبی به نام پسر شجاع است.