کارتون زیبای - پسر شجاع - قسمت 20

19:40
داستان‌های این کارتون در یک جنگل رخ می‌دهد و شخصیت اصلی آن یک بچه سگ آبی به نام پسر شجاع است.