کارتون زیبا و قدیمی پسر شجاع - قسمت 27 - HD

19:55
داستان‌های این کارتون در یک جنگل رخ می‌دهد و شخصیت اصلی آن یک بچه سگ آبی به نام پسر شجاع است.