سریال افسانه آواتار کورا - دوبله فارسی | فصل. 2 قسمت 07

23:55
آواتار کورا یک جوان است که از شهر خود در برابر نیروهای اهریمنی در دو دنیای فیزیکی و روحانی محافظت می‌کند.