سریال افسانه آواتار کورا - دوبله فارسی | فصل 2 قسمت 04

23:03
آواتار کورا یک جوان است که از شهر خود در برابر نیروهای اهریمنی در دو دنیای فیزیکی و روحانی محافظت می‌کند.