سریال افسانه آواتار کورا - دوبله فارسی | فصل.2 قسمت 05

23:48
آواتار کورا یک جوان است که از شهر خود در برابر نیروهای اهریمنی در دو دنیای فیزیکی و روحانی محافظت می‌کند.