داستان های مولانا- داستان هفتم: حیله ی شاگردان

06:09