کارتون خداوند لک لک ها را دوست دارد - قسمت بیست و چهارم

15:25
داستان این مجموعه در مورد کوچ لک‌لک‌ها به دهکده و ماجرای دوستی آنها با بچه‌های ده یعنی سعید و علی و رحیم و حسین می‌باشد.