کارتون خداوند لک لک ها را دوست دارد - قسمت نوزدهم

15:28
داستان این مجموعه در مورد کوچ لک‌لک‌ها به دهکده و ماجرای دوستی آنها با بچه‌های ده یعنی سعید و علی و رحیم و حسین می‌باشد.