سارا و اردک Sarah Duck فصل 2 قسمت 14

07:04
این انیمیشن داستان ماجراجویی های دختری 7 ساله است که با اردکی به نام quacky زندگی می کند.