سارا و اردک Sarah

07:05
این انیمیشن داستان ماجراجویی های دختری 7 ساله است که با اردکی به نام quacky زندگی می کند.