انیمیشن لاروا - فصل دوم - قسمت 1 تا 8

لاروا - فصل2
23:00
در این انیمیشن زیبا مجادله دو کرم بامزه را می بینیم که در هر قسمت ماجرای تازه ای بوجود می آورند.