لاروا (فصل 1 - قسمت 121)

لاروا - فصل1
01:41
در این انیمیشن زیبا مجادله دو کرم بامزه را می بینیم که در هر قسمت ماجرای تازه ای بوجود می آورند.