آقای خط (فصل4-قسمت1)

آقای خط - فصل4
02:36
شخصیت اصلی این مجموعه انیمیشن تنها پاره خطی می باشد که با تغییر شکل بیانگر پاره ای از لطیف ترین احساسات انسانی و بعضی از مشکلات اجتماعی می گردد.