آقای خط (فصل2-قسمت1)

آقای خط - فصل2
02:34
شخصیت اصلی این مجموعه انیمیشن تنها پاره خطی می باشد که با تغییر شکل بیانگر پاره ای از لطیف ترین احساسات انسانی و بعضی از مشکلات اجتماعی می گردد.