انیمیشن نورم از قطب شمال 3: ماجراجویی پادشاه

01:30:05
انسان ها برای زندگی به قطب شمال روی آورده اند و یک شرکت توسعه املاک قصد دارد که قطب شمال را به مناطق مسکونی تبدیل کند. نورم و دوستانش که در قطب شمال زندگی می کنند، این امر را خطری بزرگ برای جانشان می دانند و ...