دوبله فارسی انیمیشن نورم از قطب شمال ۲: کلیدهایی به پادشاهی

01:31:35
انسان ها برای زندگی به قطب شمال روی آورده اند و یک شرکت توسعه املاک قصد دارد که قطب شمال را به مناطق مسکونی تبدیل کند. نورم و دوستانش که در قطب شمال زندگی می کنند، این امر را خطری بزرگ برای جانشان می دانند و ...