انیمیشن نینجاگو : استادان اسپینجیتزو - فصل 9 قسمت 4

22:03
داستان انیمیشن لگو نینجاگو داستان شش نوجوان است که زیر نظر یک استاد کهنه کار تمرین می کنند و یک شبه به نینجاهای قهرمان تبدیل می شوند. آن ها با هیولاها می جنگند، و سرزمین نینجاگو را از دست هیولاها نجات می دهند.