انیمیشن خانه پر سر و صدا فصل 3 قسمت 1 - The Loud House

خانه پر سر و صدا - فصل3
11:45
داستان انیمیشن درباره ی زندگی آشفته ی پسربچه ای با نام Lincoin Loud می باشد. تک پسربچه ای که فرزند وسط خانواده در خانواده ای با ۱۱فرزند می باشد. لینکوین ۱۰خواهر دارد که هرکدام شخصیت متفاوت خود را دارند.