انیمیشن کارمن سندیگو فصل 1 قسمت 9 - Carmen Sandiego

23:58
در سریال کارمن سندیگو به ریشه شخصیت کارمن سندیگو پرداخته می شود. کارمن یکی از بزرگترین و بهترین دزدهای جهان است که فقط از دزدهای دیگر سرقت می کند و در طول ماجراجویی و سفر به سراسر جهان با مشکلات و موانع متعددی روبرو می شود ...