انیمیشن گرگ ها و گوسفندها 2 | Sheep and Wolves 2 | 2019

01:10:40
شهر متحد گوسفندها و گرگ ها تصمیم می گیرند که به گونه ای صلح آمیز و آرام کنار هم زندگی کنند. تا اینکه دو مهمان غیر منتظره وارد شهر آنها می شوند ...