انیمیشن مینیون ها داستان ما و گروی جوان

02:23
انیمیشن مینیون ها داستان موجودات زرد دوست داشتنی را روایت می کند که از زمان حیات بر روی کره زمین همواره حضور داشته اند و به دنبال رئیسی برای خود بوده اند ...