کارتون سطل سحرآمیز قسمت 30

10:54
بیمبل در دهکدۀ آرام زندگی می‌کند، روزی بیمبل بر حسب اتفاق به یک پیرمرد که در باتلاق گرفتار شده بود کمک می‌کند و پیرمرد در ازای کمکِ بیمبل، یک سطل سحرآمیز به او هدیه می‌دهد و …