انیمیشن ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی :: فصل 1 قسمت 34 :: دوبله فارسی

10:43
داستان درمورد مردم یک جزیره است که فقط غذاهای ساده و تکراری می خورند و بعداً یکی از اهالی آن جزیره به فکر به وجود آوردن یک تحول غذایی برای شهرشان دست به کار عجیبی میزند که ...