اسمورف ها 2-دوبله فارسی | HD

01:44:54
حتما کارتون اسمورف ها را به یاد دارید. همان کوتوله های آبی رنگِ بامزه ای که در یک روستای کوچک در کنار هم زندگی می کردند و حسابی همه را می خنداندند.