23مهر1397

جملات ساخته شده

فضل خدا =  فضل خدا بسیار زیاد است . هزار شکر = من هزار بار شکر می کنم که مادر و پدری مهربان دارم پای برهنه = من پای برهنه به زیارت امام حسین در کربلا رفتم زمزمه عشق = قناری بر روی شاخه گلسرخ زمزمه عشق می خواند    
23مهر1397

راه رفتن یک متری

امشب با کمک خاله فاطمه تونستی چند قدم برداری و راه بری. کلا دیگه ول کن هم نبودی و می ایستی و میخندی و چند قدم و بعد سقوط میکنی
23مهر1397

تدارک اتاق شاهزاده کوچولو

حالا نوبت کف پوش اتاقته... ما تصمیم گرفتیم برای اینکه اذیت نشی  و فرش بندازیم تا وقتی با پاهای خوشگلت تاتی تاتی کردی... یه وقت اذیت نشی روی سرامیک. با بابا بعد از کار رفتیم دنبال یه موکت خوب و نرم ... کلی وسواس داشتیم که چه جوری ست کنیم و چی انتخاب کنیم تا یه دفعه چشمم
23مهر1397

بیست و هفتمین هفته زندگی پوریا

    یکشنبه 22مهر: صد و هشتاد ویکمین روز زندگی پوریای عزیز   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دوشنبه 23مهر: صد و هشتاد ودومین روز زندگی پوریای عزیز -----------
23مهر1397

شروع 18 ماهگی جان جانان

دوست داشتن یک نفر، مثل نقل مکان به یه خونه ست... اولش عاشق همه چیزهایی میشی که برات تازگی دارن. هر روز صبح از اینکه میبینی این همه چیز بهت تعلق داره حیرانی. بعد به مرور زمان، دیوارها فرسوده میشن و میفهمی که عشقت به اون خونه به خاطر کمالش نیست! بلکه به خاطر عیب و نقص هاشه.