25دی1397

آنا

آنیل عزیزم هفتم دی ماه 97 متاسفانه مادربزرگ مهربون تو که بهش می گفتی "آنا" برای همیشه از ب ...
25دی1397

تربیتی

💕💕 بچه ها واسطه حلِ اختلاف های والدین نیستند . با درددل و بدگویی از همسر ، فرزندان نسبت به پدر یا م ...